Årsmøte 02.03.2017

Årsmøte i Foreningen Indre kai, Vibrandsøy avholdes 02.03.2017 på Captains Cabin.