Årsmøte 22. februar 2018

Årsmøte i Foreningen Indre kai, Vibrandsøy avholdes på Captains Cabin torsdag 22.februar kl. 18