Årsmøte

Årsmøte i Foreningen Indre kai, Vibrandsøy avholdes på Captains Cabin torsdag 21.februar 2019, kl. 18.00