Sildajazz 2013

FAMILIEARRANGEMENT
Lørdag 10. august ønsker vi igjen velkommen til familiearrangement på Vibrandsøy.
L/K "Stavern" går i skytteltrafikk fra Indre kai fra kl. 12 - kl. 16.