Kapproing 17. mai 2015

RESULTATER

Det var dårlig vær under sleping av livbåtene og klargjøring til roingen, men de samme sliterne stilte opp i år igjen. 
Tidtaker Aksel Nygaard har vært med i 60 år og Knut Bjønsås i 58 år. Hjelper og starter Jan B. Fiskå har vært med i 30 år.

Stiftelsen Indre kai vil takke alle deltakere og hjelpere.
En stor takk til Gunnar Andersen som stilte opp som speaker på kort varsel og gjorde en kjempejobb.

 

Resultater >>