Ekstraordinært årsmøte 23.01.2016

Navnendring - Foreningen Indre kai, Vibrandsøy
Stiftelsen Indre kai avholdt ekstraordinært årsmøte 23. januar
Les mer under Nyheter