Båtene

 

 

Båtene som blir brukt til kapproingen er livbåter som kommer fra skip som har gått langs kysten vår på 1900 tallet. De er bygget av tresorter, som eik, furu og mahogny. 
Det er plass til et 7manns lag ombord i en slik livbåt, en koks som styrer og holder takten, og seks mann/kvinner som ror.

 

 

 

Før Foreningen Indre kai ble stiftet var båtene stort sett i privat eie. 

De forskjellig lagene stelte dem og pusset dem, slik at de var i topp form til 17. mai. Da var det også viktig å smøre inn båtene med smør el. lign. før start. På den måten hadde båtene minst mulig friksjon i vannet, og dette hadde mye å si for farten. 

Nå er det foreningen som tar seg av oppussing og arrangementet på nasjonaldagen, så slike oppfinnsomme triks blir det mindre av.

Det er et omfattende arbeid å vedlikeholde båtene, så det går med en god del dugnadstimer til dette formålet i løpet av året ute på Vibrandsøy.