Foreningen Indre kai, VibrandsøyOppstarten

Kapproing i Smedasundet 17. mai har vært en tradisjon i Haugesund i mange år. Tidlig på 80-tallet så det ut til at denne flotte tradisjonen skulle dø ut. Det var bare noen få trofaste lag som stilte opp med egne båter. Et par ildsjeler; Jan Helge Jakobsen og Sverre Hansen så hvor dette bar hen og ville prøve å redde kapproingen fra å gå i glemmeboka. Dette har tross alt vært en tradisjon i Haugesund siden 1888. 


På eget initiativ satte de i gang arbeidet med å skaffe tilveie, og ta vare på livbåter som kunne brukes til kapproingen. På den tiden var det begynt å bli mangel på  livbåtene i Haugesund. Som et resultat av dette arbeidet ble Stiftelsen Indre Kai konstituert 4. februar 1986.
(endret til Foreningen Indre kai, Vibrandsøy i 2016)

 

Hovedformålet for Foreningen Indre Kai er å arbeide for opprettholdelse av kapproingen i Haugesund, samt ivaretakelse av dertil egnede båter. Senere (i 2002) har vi lagt til et tillegg i formålsparagrafen som sier at foreningen arbeider for å ta vare på og vedlikeholde eiendommen på Vibrandsøy.

 

Vibrandsøy

De første åra var det en stor aktivitet med å få tak i livbåter av den gode gamle typen. Båtene som foreningen eide trengte også en plass til å bli vinterlagret og pusset opp på. Skipsreder Knutsen tilbød foreningen å bruke en nedlagt verkstedhall ute på Møllerodden på Vibrandsøy. Her holdt foreningen til i et par år før den ble tilbudt en annen eiendom like nordenfor av kommunen. Denne eiendommen var i Norges Makrellags eie før kommunen overtok den.

Her er det dugnader flere søndager gjennom hele året. Båtene blir pusset, bygningene og uteplassene blir vedlikeholdt, og det blir også tid til å pleie sosial omgang.

 

Arrangementer

Fra april og utover mot 17. mai er det livlig i Smedasundet og rundt Risøy og Bakarøynå. Da er det full gang med trening for alle rolagene som skal stille på Nasjonaldagen.

I tillegg til å arrangere kapproing leier vi også ut eiendommen til forskjellige arrangementer og hver lørdag i Sildajazzen er der familie arrangement på Vibrandsøy.