Styret  STYRET 2018

       
VERV: NAVN: TLF:      E-POST:              

Leder:

Lene Røkke Mathisen

996 43 727

 post@indrekai.com

Nestleder:

Randi F. Torgersen

 

 post@indrekai.com

Kasserer:

Aud Valen

 

 post@indrekai.com

Sekretær:

Elisabet Møksvold

 

 post@indrekai.com

Styremedlem:

Geir Inge Holmstrøm

 

 post@indrekai.com
       
VARA
MEDLEMMER:
     

Oscar Hauge

 

 

 

Synnøve Toft Olsen

 

 

 

Rolf Arne Olsen