Styret  STYRET 2017

       
VERV: NAVN: TELEFON:  E-POST:

Leder:

Lene Røkke Mathisen

996 43 727

 post@indrekai.com

Nestleder:

Tor-Ørjan Aksdal

916 87 884

 post@indrekai.com

Kasserer:

Petter Reffhaug

 

 post@indrekai.com

Sekretær:

Randi F. Torgersen

 

 post@indrekai.com

Styremedlem:

Geir Inge Holmstrøm

 

 post@indrekai.com
       
VARA
MEDLEMMER:
     

Jan Bjørn Fiskaa

 

 

 

Olaug Iversen

 

 

 

Ivar Rudi