Dikt - Til kapproerne


TIL KAPPROERNE

17. mai 2001Atter en gang,
tradisjonen tro,
er dere med
å bygge en bro

mellom sjø og land!


Atter en gang

parat til dyst

her ute ved vår

barske vestlands-kyst!


Atter en gang

for å bringe et festlig ry

over vår livsfriske

sjøfarts-by!


Vi ærer dere for

innsats stor

som i deres hjerter

så trofast gror!


Atter en gang -

vår takk og pris

går til dere

som taktfast ror

i meningsfylte

og tapre spor!


Når sant skal si's

en 17. mai foruten dere,

ville bli en fiasko

naturligvis.Bertel Svendsen

Haugesund
En stor takk til dikteren for denne hyllesten til kapproerne, som år etter år stiller opp og holder denne tradisjonen i hevd.