Kontakt



Spørsmål vedrørende kapproing, dugnader eller leie av lokaler/eiendom

kan rettes til leder, helst på e-post: 


E-post: post@indrekai.com

Leder: Lene Røkke Mathisen Tlf: 996 43 727

 

 

Postadresse:

Foreningen Indre kai, Vibrandsøy

Postboks 396
5501 Haugesund