KontaktSpørsmål til Foreningen Indre kai rettes fortrinnsvis til: post@indrekai.com


Leder, Lene Røkke Mathisen, kan evt. nås på tlf.: 996 43 727 etter kl. 17.00

 

Postadresse:

Foreningen Indre kai, Vibrandsøy

Postboks 396
5501 Haugesund