NyheterÅRSMØTE I FORENINGEN INDRE KAI, VIBRANDSØY

- avholdes torsdag 21.02.2019,  kl. 18.00 i kjelleren
på Captains Cabin i Skjoldavegen 1.

- Saksliste i følge vedtektene

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!ÅRSMØTE I FORENINGEN INDRE KAI, VIBRANDSØY

- avholdes torsdag 22.02.-18 kl. 18.00 i kjelleren på Captains Cabin i Skjoldavegen 1.
- Saksliste i følge vedtektene

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!MEDLEMSMØTE 


I kjelleren til Captains, Skjoldavn. 1

Torsdag 2. november ønsker Foreningen Indre kai, Vibrandsøy 
å holde medlemsmøte for gamle og nye medlemmer. 
Vi oppfordrer spesielt nye medlemmer til å ta turen!

Møte et fra kl. 18 til 20 og har følgende saksliste:

1. Velkommen
2. Aktiviteter i 2017 – hva har vi gjort og hva skal gjøres fremover
3. Fellesarrangementer
4. Presentasjon av den nye valgkomiteen og styreverv på valg i 2018
5. Diskusjon – hvordan ønsker medlemmene at foreningen skal utvikle seg fremover og hvordan kan vi få dette til?
6. Eventuelt

Håper vi sees! 

Hilsen styre.


Se også >> 
ÅRSMØTE I FORENINGEN INDRE KAI
- avholdes 02.03.2017 kl. 18.00 
på Captains Cabin, Skjoldavegen 1.


Saksliste:

1. Åpning v. leder
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
4. Årsberetning for 2016
5. Revidert regnskap
6. Kontingent - styret foreslår ingen endring
7. Budsjett for 2017
8. Innkomne forslag

a) Forslag om at leder får disponere minibankkort.

b) Forslag om at styret kan ha fullmakt til å forhandle med nye foreninger på øya.

    (Vi bør drøfte litt og bli enige om hvordan medlemmene stiller seg til bruk av området vårt)

c) Forslag fra Jan Fiskå at noen av de som går ut av styret blir med i neste års valgkomite.

9. Valg
10. Avslutning


Alle medlemmer er hjertelig velkomne!


BERETNING:

På årsmøtet i 2016 ble det gjort følgende valg (styret skal bestå av 5 medlemmer)

Leder: Jan Bjørn Fiskå – for 1 år. 
Han informerte om at han kun stilte som en nødløsning da det ikke hadde vært mulig å få noen til å stille, kun dette ene året og at han ikke stiller i 2017.


Nestleder: Geir Inge Holmstrøm – ikke på valg i 2016 – på valg i 2017 – han har sagt nei til gjenvalg som nestleder.
Han har sagt seg villig til å være med som styre- vara-medlem


Styremedlem: Synøve Toft Olsen – ikke på valg i 2016 – på valg i 2017


Kasserer: Petter Reffhaug – valgt i 2016 for 2 år – på valg i 2018


Sekretær: Randi Færås Torgersen valgt for 2 år i 2016 – ikke på valg for 2018


Varamedlemmer: alle velges for 1 år om gangen –  står ikke noe i vedtektene våre om hvor mange som kan velges følgende valgt i 2016


Olaug Signe Iversen, Rolf Arne Olsen, Ivar Rudi


Revisorer: Arne Nilsen jr. og Nils Mikkelsen


Valgkomite: Henning Styve, Oddbjørg Vea og Einar Dahle.


Styret har hatt møter og i tillegg drøftet en del via telefon og samtaler.  Vi i styret er de som i hovedsak er med og jobber.  Vi har ingen ansatte.Kapproingen – livbåtene

17. mai kapproingen er vårt viktigste arrangement og grunnen til at vi ble stiftet. Det deltok 12 lag på kapproingen i år.  Kjekt at det i år også var ungdomslag.  Vil takke alle hjelperne og særlig Gunnar Andersen som også i år stilte opp «gratis» som speaker. Også en stor takk til tidtaker Aksel Nygaard og skriver Knut Bjønsås. Mange av de andre som er med har også over 20 års deltakelse som hjelpere.  

Vi må starte tidligst mulig med klargjøring av livbåtene.


Utleie

Også i år har vi hatt en del utleie som har gitt oss gode inntekter.  Vil særlig nevne

«Stormen» - teaterstykke på Vibrandsøy hvor vi var med og hjalp med transport fra april og til mai/juni samt med fortøyning-

Kapproing i Smedasundet – for Ravnefloke/Maritime hvor vi stilte med livbåter

Sildajazz – avlyst på grunn av dårlig vær


Huset / Eiendommen

Vi har kjøpt nytt kjøkken – Noe arbeid gjenstår -  Ellers har vi malt noe inne og ute og ryddet og holdt eiendommen i stand med plenklipping med mere.  Har kjøpt inn dekk og utstyr for å fendre kaien, når det blir bedre vær og folk har tid til å hjelpe til.


«Vibran»

Båten har vært tatt på land gratis hos Båtsenteret hvor særlig Tor-Ørjan gjorde en kjempejobb. 

I tillegg er båten brukt til transport av skolebarn fra Dokken til Slakthuset.   

Sluttord.

Ser at det blir vanskelig å få folk til å stille på dugnad, men vi klarer mye med få ressurser.

Vi har hatt 30 års jubileumsfest som var svært vellykka.  I tillegg har vi hatt de årlige arrangementer for medlemmene og hjelpere; Pinnakjøttfest, Julagrøt, St. Hans feiring med mere.  Her bruker vi en del midler av det vi har tatt inn på utleie.

 

 

ÅRSMØTE I STIFTELSEN INDRE KAI
- avholdes 25.02.2016 kl. 18.00
på Captains Cabin, Skjoldavegen 1.


Saksliste:

1. Åpning v. leder
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
4. Årsberetning for 2015
5. Revidert regnskap
6. Kontingent - styret foreslår ingen endring
7. Innkomne forslag
a) Styret foreslår å endre navn til Foreningen Indre kai, Vibrandsøy, Haugesund. - Vedtatt også på ekstraordinært årsmæte lørdag 23. 01.2016.
b) Styret foreslår å endre/justere vedtektene. - Også  vedtadd på ekstraordinært årsmøte lørdag 23.01.2016.
8. Budsjett
9. Valg
10. Avslutning

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

Stiftelsen Indre kai avholdt ekstraordinært årsmøte den 23. januar 2016 kl. 19.00 på Vibrandsøy, med følgende saker på listen:


1. Navnendring
2. Forandring av vedtektene
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Leder Jan Fiskå ønsket velkommen og informerte om grunnen til dette. Vi får ikke organisasjonsnummer som forening før vi har ekstraordinært årsmøte og ordinært årsmøte og med 2/3 flertall vedtatt navnendring. Vi har aldri vært en stiftelse, men en forening.

1. Navnendring - enstemmig vedtatt å forandre navn til Foreningen Indre kai, Vibrandsøy, Haugesund.

2. Nye vedtekter der navnet Stiftelsen Indre kai endres til Foreningen Indre kai, Vibrandsøy, Haugesund   enstemmig vedtatt.

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll - Geir Inge Holmstrøm og Olaug S. Iversen


Ordinært årsmøte avholdes torsdag 25. februar 2016 kl. 18.00

SILDAJAZZ 2014
Familietreff på Vibrandsøy                                                                           


Stiftelsen Indre kai ønsker store og små velkommen til familietreff på Vibrandsøy lørdag 9. august. 
'Stavern' går i skytteltrafikk mellom Indre kai og Vibrandsøy fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

I år, som i fjor, blir det svingende jazzrytmer fra danske River Jazz & Blues Band kl. 14.00.
Salg av pølser, brus, vafler, kaffe, m.m. Gratis is til alle barn fra Hennig Olsen.

VELKOMMEN!
sildajazz 2014

 


 

Resultater fra kapproing 17. mai 2014
Se h-avis.no >>

SILDAJAZZ 2013


Lørdag 10. august ønsker vi velkommen til familie arrangement på Vibrandsøy.

L/K "Stavern" går i skytteltrafikk fra Indre kai (v. Hurtigbåt terminalen) fra kl. 12.00 til 16.00

 

I år spiller det danske bandet 

River Jazz & Blues Band.

Kafé med salg av pølser, vafler, lapper, is, kaffe og brus.

 

VELKOMMEN!
RESULTATER FRA KAPPROING 17. MAI 2013.

 

Blandingslag (minst to roere av hvert kjønn): 

1.  Studentenes idrettslag 5:42
2.  Tide – ro 6:23
3.  Condor 6:38
4.  «Studkick» 6:43
5.  «Stødden» 7:10
6.  Haugaland Kunstverk 7:26

Damelag

1.  Havfruene, Sjøfartsdirektoratet 6:09
2.  Rotehuene 6:40

Herrelag:

1.  Vico – blå/gul båt 5:21
2.  Sjøfartsdirektoratet herrer 5:37  
3.  The Leauge og extraordinary
     Gentlemen – grønn  båt 5:40
4.  Steinerskolen herrer 6:05
5.  Manti Vinklubb 6:08
6.  NITO 6:23
7.  HSH Nautikk 6:34

Racer damer: 1. Steinerskolens damelag 5:49
Racer herrer: 1. Uttakt 4:59


 


 


VI ER OGSÅ PÅ Facebook:

Her finner du oppdaterte nyheter og informasjon om dugnader fremover. 
Du finner oss her >>