Om VibrandsøyMidt i vår bys havn finner vi Vibrandsøy. Der har øya vært siden tidenes morgen.

Det som samlet omtales som Vibrandsøy er egentlig en rekke mindre øyer som er delvis knyttet sammen av utfyllinger og småbruer. Disse er fra sør Vibrandsøy, Åkerøy, Varøy, Gardsøy og Sørhaugøy lengst nord.
Vis større kart

Vibrandsøy og Åkerøy er helt fylt sammen med steinfyllinger og dekket av jorder og beitemark. Vest for Åkerøy og forbundet med denne med bro ligger Trollholmen kloss i skipsleden. Nord for Åkerøy ligger skogkledde Varøy.
Inne i bassenget som dannes vest for Varøy og de to naboøyene ligger badeplassen Matlaug. Nordover Varøy og Gardsøy erstattes kulturlandskap og skog av fjellknauser og forblåst kystlandskap. Sørhaugøy lengst nord ligger ute i det åpne havstykket Slettå nord for Haugesund. Den er adskilt fra Gardsøy med et smalt sund og har ikke broforbindelse til de øvrige øyene. På Sørhaugøy ligger Sørhaugøy fyr, -som på folkemunne kalles Tonjer fyr ( Tonjer er en holme like nord for Sørhaugøy). Den karakteristiske, kirkelignende fyrbygningen ble nedlagt i 1952 og erstattet av elektrisk lykt.

 

Sørspissen på Vibrandøy som ligger inne i Karmsundet heter Møllerodden. Omtrent all bebyggelse ligger i sør. Dette er industribygninger på Møllerodden, større sjøhus inn mot Vibrandsøysundet og byen i øst og våningshus og skolehus på markene midt på øyen og rundt den lune viken Søre Løvågen i øst.


Vibrandsøy inngikk i tidligere Torvastad kommune på Karmøy, men i forbindelse med en større kommunesammenslåin1. januar 1965 der Torvastad og de øvrige kommunene på Karmøy ble slått sammen til én, større kommune, ble Vibrandsøy krets med 70 innbyggere overført til Haugesund Kommune. (fra Wikipedia)

 


I forrige århundre kjøpte brødrene Knutsen mer eller mindre hele øya, og gjennom flere tiår utviklet Knutsen-familien øysamfunnet til et industri, bo- og håndtverksted som gav velstand til byen, samfunnet og alle som arbeidet der.

På 1980-tallet ble Møllerodden AS flyttet fra Vibrandsøy til Hasseløy, og med flyttingen forsvant også grunnlaget for å bo ute på øya. Industribygninger med beboelseshus, bondegård, sjøhus, kaiarealer, skur, kraner og annet ble etterlatt i meget god stand, men dessverre har vær og vind sammen med direkte hærverk gjort stor skade på alle eiendommer og bygningsmessige verdier med unntak av enkelte bygninger som ikke er eid av Knutsen-familien, og som vedlikeholdes av andre.

 

 


Eiendommen Foreningen Indre kai disponerer på Vibrandsøy.